CEMARK Maciej Kulig


Co powinna zawierać deklaracja zgodności CE?


Firma CE-MARK to zespół specjalistów, którzy wspierają przedsiębiorstwa wprowadzające wyroby na rynek UE. Jedną z naszych specjalności jest deklaracja zgodności, która jest wymagana przed wprowadzeniem wyroby do obrotu. Obowiązek ten tkwi na producentach maszyn, urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych, przyrządów pomiarowych, dźwigów, systemów kolei, rekreacyjnych jednostek pływających, elementów Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym. Deklaracja zgodności CE musi zawierać nr identyfikujący wyrób, nazwę i adres producenta, oświadczenie o wydaniu jej na odpowiedzialność producenta, dane produktu, unijne przepisy harmonizacyjne dotyczące wyrobu, nazwę i numer jednostki notyfikowanej oraz inne wymagane informacje. Pomagamy Klientom zdobyć znak CE na maszyny i wyroby budowlane oraz dostosować maszyny do minimalnych wymagań.

Dowiedz się więcej o deklaracji zgodności – CE-MARK


CEMARK Maciej Kulig
Telefon: 698810212
Mikołaja Reja 5
39-200 Dębica
podkarpackie
REGON: 180566199